Inhimillinen IT-projekti - lataa opas

Raumaster

HSE-järjestelmä tulevaisuuden tarpeet mielessä pitäen

Materiaalinkäsittelyjärjestelmiä valmistava Raumaster halusi uudistaa HSE-järjestelmänsä muuttuneiden tiedonhallinnan tarpeiden myötä. Käytössä ollut valmisohjelmisto ei taipunut uusiin tarpeisiin automaattisesti ja kyseisen järjestelmän räätälöinti taas näyttäytyi haastavana ja arvokkaana, kuten valmisohjelmistojen kohdalla usein on tapana. Raumaster lähti siksi etsimään joustavaa ratkaisua, joka taipuisi myös tuleviinkin tarpeisiin.

Uusi järjestelmä on mahdollistanut mm.

  • Raportoinnin tehostamisen
  • Paremman tiedonkulun, tieto suoraan oikeille henkilöille
  • Tulevienkin ominaisuus- tai järjestelmätarpeiden joustavan toteutuksen

Raumaster valitsi Pilvilammen toimittajakseen muun muassa Pilvilammen tuotteistetun alustaratkaisun ansiosta. Sen nähtiin suoraviivaistavan yrityksen järjestelmäkehitystä, koska mahdollisia muita, täysin uusiakin järjestelmätarpeita voitaisiin ratkoa samaa alustaa hyödyntäen ja   siten myös taata kustannustehokas järjestelmäkehitys sekä käyttäjille eheä käyttökokemus.

Uudessa HSE-järjestelmässä hallinnoidaan laajamittaisesti yrityksen turvallisuuteen liittyviä ilmoituksia ja niistä johdettuja toimenpiteitä. Aiemmasta järjestelmästä puuttuneet ominaisuudet on kaikki saatu toteutettua uuteen järjestelmään, joka nivoutuu osaksi Raumasterin johtamisjärjestelmää. Järjestelmän kautta voidaan nimittäin myös vastuuttaa päälliköitä hoitamaan HSE-keskusteluita, joiden toteutumista siellä seurataan.

Käyttäjät vaikuttavat omaksuneen järjestelmän vaivatta käyttöön ja monitahoistenkin asioiden käsittely onnistuu helposti normaaalien it-taitojen turvin. Raumaster-yritysperheen noin 500 työntekijän käytössä oleva järjestelmä on tehostanut sekä raportointia että tiedonkulkua. Se mahdollistaa Power BI-raportoinnin suoraan sekä huolehtii, että tapahtumista lähtee automaattisesti tieto palkkahallintoon ja esimiehille.

Pilvilammen ja Raumasterin onnistuneen yhteistyön yhtenä tekijänä on ollut myös yhteisesti jaettu näkemys toivotusta työskentelykulttuurista: eteneminen projektissa pidettiin suoraviivaisena ja katse tiukasti kohti tekemisen ydintä eli onnistunutta lopputuotosta. Seuraava yhteinen projekti on käynnistetty laatupalautteiden keräämisen tiimoilta.

Mä tykkään Pilvilammen tavasta pyrkiä heti maalipaikkaan ja edetä mahdollisimman suoraviivaisesti yhteisesti sovittuun päämäärään.

Petri Laukkanen, Chief Information Officer, Raumaster Oy

Raumaster on raumalainen teknologiayritysperhe, joka tekee materiaalinkäsittelyjärjestelmiä energia-, sellu- ja paperiteollisuudelle. Konsernin liikevaihto elokuussa 2022 päättyneellä tilikaudella oli noin 105 miljoonaa euroa. Raumasteriin kuuluvat Raumaster Oy ja sen ruotsalainen tytäryhtiö Raumaster AB sekä raumalainen Raumaster Paper Oy.

 

www.raumaster.fi 

Category
HSE