Inhimillinen IT-projekti - lataa opas

Danfoss

Varasto hallintaan tarpeeseen räätälöidyllä ratkaisulla

Globaalisti toimivan Danfoss-konsernin taajuusmuuttajia valmistavassa Danfoss Drives -yksikössä oli pitkään koettu haasteelliseksi hallinnoida tuotekehityksen omaa varastoa, joka koostuu mm. erilaisista testilaitteista. Tuotekehitysvarastoa oli pyritty hallinnoimaan erilaisten excel-taulukoiden ja paperikirjaustenkin avulla, sillä koettiin, että vaikka sopivammalle ratkaisulle olisi ollut kysyntää, tarjontaa ei sen sijaan löytynyt. Suuren, globaalin organisaation järeät ohjelmistot eivät taipuneet 150 henkilön tarpeisiin.

Uusi järjestelmä on mahdollistanut mm.

  • Työajan keskittämisen arvoa luoviin tehtäviin
  • Turhista ja arvokkaista inventoinneista luopumisen
  • Varastopaikkojen tehokkaan käytön, hukan karsimisen

Varastonhallinnan mahdottomuus johti muun muassa ylitöihin inventointien parissa, koska esimerkiksi testilaitteiden sijainnista ei ollut varmuutta. Tuottavaa työaikaa kului myös turhaan, kun tarvittavia tavaroita jouduttiin etsimään. Varastoitiin myös tietämättä paljon epäkuranttia tavaraa.

Danfoss antoi pähkinän Pilvilammen purtavaksi ja yhdessä asiakkaan kanssa suunnittelimme ja toteutimme järjestelmän, jonka ansiosta tuotekehitystiimi näkee nyt reaaliaikaisen varastotilanteen ja hallinnoi tavaran liikkumista koko tiimille läpinäkyvästi. Varastosta voidaan varata käyttöön laitteita sekä muita tarvikkeita ja tilata niitä siirrettäväksi esimerkiksi kumppanin varastosta omaan. Työntekijän näkökulmasta siirto tapahtuu siis automaattisesti. Järjestelmästä on myös aina nähtävissä, kenellä kyseinen tavara on käytössä ja milloin se arviolta vapautuu. Tärkeää on myös, että järjestelmä mahdollistaa varastoitavien tavaroiden käyttöasteen seurannan  ja sitä myötä varaston kierron tehostamisen.

Pilvilammen tapa  toteuttaa järjestelmiä siten, että asiakkaalla on edistymiseen ajantasainen näkymä läpi projektin sai Danfossilta kiitosta. Tarkoitusta palvelevan lopputuotoksen syntymisen takasikin muun muassa se, että asiakas pääsi jo hyvin aikaisessa vaiheessa testaamaan järjestelmää oikealla datalla.

Uusi varastonhallinnan järjestelmä on saanut hyvän vastaanoton, minkä osaltaan takasi huolellinen käyttöönottokoulutus. Vaikka järjestelmätoteutuksessa panostettiin helppokäyttöisyyteen ja käyttölogiikan suoraviivaisuuteen, käyttönoton onnistumiseen panostettiin myös ohjevideoiden ja useampien yhteisten läpikäyntien avulla.

Danfossin varastonhallintajärjestelmä on erinomainen esimerkki siitä, että kevyelläkin ohjelmistototeutuksella voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä.

Jouduin teettämään viikonloppuylitöitä, että me suurin piirtein tiedetään, mitä meillä on varastossa, mitä ei ole ja mitä meidän pitää sinne hankkia. Jos ajattelee, että otat insinöörejä ja diplomi-insinöörejä viikonlopputöihin niin that’s cash baby. Takaisinmaksuhintana on siis aika peanutseja, mitä tämä järjestelmä tuli maksamaan.

- Jyri-Ville Pouttu, People leader – Product Test, Danfoss Drives

Energiatehokkaiden teknologioiden edelläkävijä Danfoss työllistää maailmanlaajuisesti 42 000 henkilöä ja sen yksikkö Danfoss Drives on yksi maailman johtavista taajuusmuuttajavalmistajista. Vaasassa sijaitsevassa taajuusmuuttajien tuotekehitys- ja tuotantoyksikössä työskentelee noin 600 henkilöä. Suomessa yrityksellä on yksiköt Vaasan lisäksi myös Helsingissä, Lappeenrannassa, Tampereella ja Vantaalla.

 

www.danfoss.fi

Category
Varastonhallinta