Inhimillinen IT-projekti - lataa opas

Promeco Group Oy

Järjestelmäuudistus helpotti tiedon hyödyntämistä

Sähkömekaanisia kokoonpanoja sekä niihin liittyviä palveluita meriteollisuuteen, raideliikenneteollisuuteen, voimalaitoksille ja valmistavalle teollisuudelle maailmanlaajuisesti toimittava Promeco Group Oy halusi ajantasaistaa laitehuollon ja -testauksen järjestelmänsä. Käytössä oli räätälöidyt järjestelmät, joiden tuki oli kuitenkin päättymässä. Teknologia oli vanhentunutta ja tavoitteena oli, että kaikki hyödynnettävä tieto sijaitsisi jatkossa Microsoft 365 -ympäristössä.

 

Suunnittelimme ja toteutimme yhdessä asiakkaan kanssa Pilvilammen liiketoiminta-alustaa hyödyntäen uudet järjestelmät laitehuoltoon, testiraportointiin sekä laatupoikkeamien hallintaan.

Uusi järjestelmä on mahdollistanut mm.

 

  • Ajankäytön tehostamisen esim. viivakoodien lukumahdollisuuden vuoksi
  • Vaivattomamman raportoinnin toisiaan tukevien järjestelmävalintojen ansiosta
  • Joustavamman työskentelyn mobiilikäyttömahdollisuuden ansiosta

Siirtyminen uusiin järjestelmiin on tarjonnut monenlaisia etuja. Uusi järjestelmä on kohentanut merkittävästi muun muassa raportointimahdollisuuksia, sillä käytössä olevat järjestelmät tukevat nyt toinen toisiaan. Tieto saadaan siis nykyisestä järjestelmästä ulos raportoitavaksi huomattavasti aiempaa helpommin. Tiedon sijainti SharePointissa tekee sen käsittelyn Microsoftin oman Power BI-työkalun avulla jouhevaksi. Tiedon manuaalinen käsittely on myös vähentynyt, sillä tietoa voidaan nyt lukea sisään järjestelmään automaattisesti esimerkiksi viivakoodien avulla.

 

Uusi järjestelmä on koettu myös joustavaksi ja selkeäksi. Järjestelmäuudistus on mahdollistanut myös mobiilikäytön, joka vanhalla järjestelmällä ei ollut mahdollista. Järjestelmän käyttö itsessään on koettu vaivattomaksi selkeytensä ansiosta. Järjestelmä itsessään ohjaa käyttäjää käyttämään sitä oikein.

 

Promecolla on toimipiste myös Puolassa. Ensimmäisen vaiheen jälkeen järjestelmistä luotiinkin myös englanninkieliset kieliversiot ulkomaisen toimipisteen käyttöön.

Yhteistyö projektin aikana toimi hyvin. Huomaa, että Pilvilammen organisaatio on ketterä. Olen pitänyt siitä, että olette aktiivisesti yhteydessä. Meillä on avoin ilmapiiri kehittää asioita.

Janne Koivuniemi, Development Manager, Promeco Group Oy

Promeco Group Oy toimittaa huipputason sähkömekaanisia järjestelmiä ja palveluja omien alojensa markkinajohtajille. Vuonna 1971 perustettu Promeco on asiakaslähtöinen, perheomisteinen yritys, joka harjoittaa liiketoimintaa kolmessa toimipaikassa Suomessa ja yhdessä toimipaikassa Puolassa.Promeco Group Oy koostuu kolmesta yrityksestä: Promeco Oy, VM Group Oy ja Promeco Sp. z o.o.

Vuonna 2021 Promeco Group Oy työllisti 480 henkilöä ja sen liikevaihto oli 53 miljoonaa euroa.

 

www.promeco.fi 

Category
Laadunhallinta, Laitehuoltojärjestelmä, Testiraportointi