Inhimillinen IT-projekti - lataa opas

Isännöinti Mäkinen

Yhteinen tekemisen malli selkeyttää toimintaa

Isännöintitoimiston haasteena oli liiketoiminnan pyörittämisessä tarvittavan tiedon pirstaloituneisuus ja moninaiset tallennustavat. Yrityksen sisällä oli myös paljon erilaisia tapoja järjestää, luokitella ja tallettaa tietoa.

 

Ensimmäisenä asiakasyritykselle rakennettiin Sopivin 365 -alustan päälle avainrekisterijärjestelmä, jonka avulla mutkattomasti tiedetään, missä tai kenellä eri kiinteistöjen avaimet ovat käytössä.  Avainten palauttamiseen liittyvät automaattiset hälytykset helpottavat osaltaan toimintaa. Sijaistustilanteissa tai henkilövaihdosten yhteydessä tieto on kaikkien helposti löydettävissä ja päivitettävissä. Tämä takaa myös  Isännöinti Mäkisen asiakkaille laadukkaan palvelun.

 

Sopivin 365 -alustalle rakennettu järjestelmä on laajentunut avainrekisteristä kattavaksi kiinteistöhallinnan ratkaisuksi siten, että siellä hallinnoidaan nyt kaikkea taloyhtiöihin liittyvää tietoa.

Uusi järjestelmä tarjoaa asiakkaalle:

 

  • Yhtenäisen tekemisen mallin
  • Yhteisen paikan kaikelle tiedolle
  • Automaattiset hälytykset esim. avainten palauttamisesta
Sopivin on tuonut tekemiseen uudenlaista nopeutta ja selkeyttä, kun kaikki löytyy yhdestä paikasta. Toiminta on yksinkertaistunut. Käyttäjät ovat ihastuneet järjestelmän helppokäyttöisyyteen. Tietoa on helppo löytää ja sitä on helpompi jakaa.

Sakari Similä, toimitusjohtaja, Isännöinti Mäkinen

Isännöinti Mäkinen Oy on 1981 perustettu perheyritys, jonka toiminta perustuu yli 30 vuoden kokemukseen ja nuoren koulutetun henkilökunnan tehokkaaseen työskentelyyn. Isännöinti Mäkinen tarjoaa isännöintipalveluja sekä välittää vuokra-asuntoja ja liike-toimistotiloja Vaasan seudulla.

Category
Vuokra-asunto- ja kiinteistöhallinta