Inhimillinen IT-projekti - lataa opas

Ohjelmistoinnovaatiolla puhtaampaa sisäilmaa

Ohjelmistoinnovaatiolla puhtaampaa sisäilmaa

Vuodesta 2007 asti toiminut ilmanvaihdon ja sisäilman laadun asiantuntija Ilmastointitohtorit Oy on ottanut suuren askeleen puhtaamman sisäilman eteen tekemässään työssä: yrityksen asiantuntijayksikkö Sisäilmakumppanit on lanseerannut toimialaansa mullistavan ohjelmiston laadukkaiden sisäilmatutkimusten tekemiseksi vaivattomasti. SLI-työkaluksi nimetty järjestelmä on luotu yhteistyössä vaasalaisen Pilvilampi Software Oy:n kanssa sen kehittämää liiketoiminta-alustaa hyödyntäen.

Pilvilampi Softwaren erityisalaa on ratkoa ohjelmistotarpeita, jotka poikkeavat tavalla tai toisella tarjolla olevien valmisohjelmistojen annista. Näin ollen Pilvilammesta tuntui luontevalta tarttua Ilmastointitohtoreiden tarjoamaan haasteeseen luoda jotain täysin uutta.

– Kun rakennetaan järjestelmää, joka edustaa ensimmäistä toimialallaan, kehitystyö ei ole joka vaiheessa ihan yksioikoista. SLI-työkalun rakentaminen yhteistyössä Ilmastointitohtoreiden kanssa on ollut meillekin opettavainen ja antoisa projekti, ja olemme ylpeitä, että saamme olla mukana tämän innovaation kehittämisessä, sanoo Kai Halonen, Pilvilampi Software Oy:n teknologiajohtaja ja perustaja.

Aluksi ainostaan Ilmastointitohtoreiden omassa käytössä ollut ohjelmisto on nyt tarjolla myös Ilmastointitohtoreiden yhteistyökumppaneiden käyttöön.

Tavoitteena vertailukelpoinen kokonaiskuva

Innovatiivisen SLI-työkalun avulla sisäilmatutkimukset voidaan nyt toteuttaa systemaattisella tavalla, joka antaa ilmanvaihtojärjestelmän toiminnasta kattavan kuvan. SLI-työkalu huomioi olosuhdemittausten lisäksi mm. ilmanvaihtojärjestelmien teknisen iän, toteutuksen vaatimustenmukaisuuden, mahdolliset kuitulähteet sekä ilmanvaihtokoneiden automaatiotason. Sen lisäksi, että SLI-työkalun yhdeksi vaatimukseksi asetettiin teknisen sisällön täydellisyys, sen haluttiin myös tukevan tutkimusten vertailukelpoisuutta ja tuovan selkeyttä alalla hyväksyttäviin laatutasoihin.

– Kehittämämme SLI-työkalu tukee myös julkisten tilojen ilmanvaihdon katsastustoimintaan juuri laadittuja suosituksia. Julkisellakin puolella on havahduttu ilmanvaihdon seurannan säännöllisyyden ja yhdenmukaisuuden merkitykseen, huomauttaa Jesse Petäys, Ilmastointitohtoreilla järjestelmän suunnittelusta vastannut kehitys- ja projektipäällikkö.

Helppokäyttöinen järjestelmä myös ohjaa käyttäjäänsä eli varmistaa, että tutkimuskohteella kaikki tarvittavat asiat tulevat tarkistetuiksi.

Sisäilmasta selkoa laadukkaalla raportoinnilla

Järjestelmää kehitettäessä erityistä huomioita laitettiin raportoinnin tehokkuuteen ja selkeyteen. Asiakkaiden näkökulmasta sisäilman laadun ymmärtämisen haasteena ovat olleet toimialan kirjavat raportointikäytännöt. Siksi SLI-työkalu on rakennettu tuottamaan jokaisesta tutkimuksesta automaattisesti jäsennelty ja määrämuotoinen raportti, joka on ymmärrettävä ilman teknistä tietotaitoakin.

– Raporteista on tullut valtavasti positiivista palautetta siitä, että ne ovat kattavia ja äärimmäisen selkeitä. Asiakkaat kokevat saavansa ensimmäistä kertaa sellaisen raportin, jota muutkin kuin alan asiantuntijat pystyvät tulkisemaan yksinkertaisesti ja helposti, kertoo Petäys.

Helppolukuisuuden lisäksi myös raportoinnin tehokkuus on viety äärimmilleen. Raportti saadaan järjestelmästä ulos nappia painamalla noin 90-prosenttisena. Kun raportin rakentamiseen saattoi aiemmin kulua päiväkin työtä, enää työtä vaaditaan vain 30-60 minuuttia raporttia kohden. Kaiken kaikkiaan verkkopohjainen järjestelmä ja automatisoitu raportointi vähentävät tutkimukseen kuluvaa aikaa 50-60 %, mikä näkyy asiakkaille entistä edullisimpina tutkimuksina.

Pilottiasiakkailta arvokasta palautetta

Ilmastointitohtorit Oy on hyödyntänyt omassa työssään SLI-työkalua jo syksystä 2021 asti, mutta tarjoaa sitä nyt myös yhteistyökumppaneidensa käyttöön. Järjestelmää on koeponnistettu pilottikäyttäjien avulla, joilta palautetta kerätään edelleen järjestelmän optimoimiseksi.

– Järjestelmä sopii vaikka minkälaiseen käyttöön, mutta parhaimman hyödynhän siitä saa irti, kun toimijalla on isoja tai useampia kohteita, joista halutaan saada monipuolista ja vertailtavaa tietoa. SLI-työkalu sopii niin tutkivien tahojen, kuntien ja kaupunkien tai vaikkapa isännöintitoimistojen kautta taloyhtiöiden käyttöön. Laajempaa näkemystä parhaimmista käytännöistä hankitaan erityyppisiä toimijoita edustavien pilottikäyttäjien joukosta, kertoo Ilmastointitohtoreiden toimitusjohtaja Jani Kriikkula.

Kysy lisää:

Lisätietoja SLI-työkalusta: Jani Kriikkula, Ilmastointitohtorit Oy, puh. 040 8699 114
Lisätietoja ohjelmistoprojekteista: Kai Halonen, Pilvilampi Software Oy, puh. 044 3200 368

Ilmastointitohtorit on vuonna 2007 perustettu perheyritys, jonka palvelutarjoama kattaa kaiken, mitä puhtaan sisäilman saavuttamiseksi tarvitaan kuten ilmanvaihtojärjestelmien kartoitukset, saneeraukset ja korjaukset sekä ilmanvaihtokanavien puhdistustyön ja ilmanvaihdon ilmamäärien tarkistusmittaukset. Ilmastointitohtoreiden liikevaihto vuonna 2021 oli 2,3 M€ ja se työllistää 45 henkilöä.

 

Lisää tietoa SLI-työkalusta löydät myös tästä.